European Union Education and Awareness for Intelligent Systems Neurális hálózatok

Module 7

Neurális hálózatok

"Minden neuron rendelkezik egy úgynevezett receptív mezővel, amely a beidegződések azon csoportja, amelyek aktiválására érzékeny."

A modulról

Ez a modul alapvető bevezetés a neurális hálózatok (NN) témakörébe. A lecke célja, hogy bemutassa az idegi hálózatokat, és ne csak azt mutassa meg, hogy mire képesek és hogyan használják őket, hanem betekintést nyújtson a belső működésükbe is.

Célok

A tanulók képesek lesznek:

 • elmagyarázni a neurális hálózatok alapvető felépítését, és felsorolni a neurális hálózatok alapvető elemeit (1. rész)
 • elmagyarázni a neurális hálózatok alapvető felépítését, és felsorolni a neurális hálózatok alapvető elemeit (1. rész)
 • elmagyarázni, hogyan áramlanak az adatok egy neurális hálózaton keresztül. (1. rész)
 • megérteni, hogy a különböző rétegek megfelelnek a feldolgozási lépéseknek. (1. rész)
 • elmagyarázni, hogyan lehet kiolvasni a feldolgozási művelet eredményét. (1. rész)
 • elmagyarázni, hol „tárolódik” a neurális hálózat tudása. (1. rész)
 • elmagyarázni, milyen változások történnek a tanulási folyamat során. (1. rész)
 • kiszámítani egy neurális hálózat szabadságfokát. (1. rész)
 • tudni, hogy a neurális hálózatoknak a feed-forward architektúrán kívül rengeteg más hálózati architektúrája is létezik.
 • elmagyarázni, hogyan működnek a neuronok. (2. rész)
 • elmagyarázni az aktiváló függvény működését. (2. rész)
 • elmagyarázni, hogy miért kell az aktiválási függvényt korlátozni, és hogyan valósul meg ez. (1. és 2. rész)
 • tudni, hogy különböző rétegtípusokban különböző aktiválási függvények használhatók. (2. rész)
 • elmagyarázni a receptív mező fogalmát. (2. rész)
 • megérteni, hogy egy neurális hálózat csak olyan eredményeket tud szolgáltatni, amelyek az adatbázisból kikövetkeztethetők. (3. rész)
 • megérteni, hogy a kisebb neurális hálózatok viszonylag könnyen alkalmazhatóak a rendelkezésre álló technológiák és kezelhető erőfeszítések mellett. (3. rész)
 • megérteni, hogy a neurális hálózatok nem feltétlenül igénylik speciális könyvtárak vagy egyéb eszközök használatát. (3. rész)
 • elmagyarázni, hogy a neuronok hogyan használhatók grafikus vagy numerikus feladatokra. (1-3. rész)

Időbeosztás

Idő Tartalom Tananyag
50 perc Elmélet - 1. rész - Alapok Diák
30 perc Elmélet - 2. rész - Receptív mezők Diák
20 perc Gyakorlat - szimulátor a kézi és automatikus változatban Szimulátor
25 perc Elmélet - 3. rész - gyakorlati minipélda Diák
10 perc Gyakorlat - szimulátor Szimulátor
15 perc Gyakorlat - gyakorlati feladatok Fájlok

1. rész - Alapok

Ez a rész elmagyarázza a neurális hálózatok alapfogalmait és felépítését, és bemutatja működésüket a karakterfelismerés példáján keresztül egy egyszerű feed-forward hálózat segítségével.

A feed-forward hálózat bevezetése és bemutatása 2 - 5. dia

A neurális hálózatok valójában minden gondolkodási folyamat feltételezett kiindulópontját jelentik, a mesterséges neurális hálózatok pedig egy nagyszabású kísérlet arra, hogy ezt a folyamatot elvben, de nem részletesen reprodukálják. A neurális hálózatok alapvetően másképp működnek, mint a hagyományos számítógépek a szokásos Neumann-architektúrával (aritmetikai logikai egység, vezérlőegység, memória, I/O egység). A "Feed-Forward-Network" kifejezés bevezetése.

A számjegy- és karakterfelismerés probléma leírása 2 - 5. dia

Miért jelent kihívást a számjegy- és karakterfelismerés? Mitől olyan nehéz a hagyományos programozás?

Bemeneti adatok 7 - 9. dia

Hogyan kerülnek a bemeneti adatok, azaz esetünkben a grafikusan megjelenített számjegyek és számok a hálózatba? A képpontok fényerejét az első réteg (= bemeneti réteg) neuronjainak aktivációjaként értelmezzük.

Réteges szerkezet 11 - 14. dia

A feed-forward architektúrában az első réteg a bemeneti réteg, az utolsó a kimeneti réteg, a közte lévő rétegeket pedig rejtett rétegeknek nevezzük.

Az adatok áramlása a hálózaton keresztül 19 - 22. dia

A diák az adatáramlást mutatják a hálózaton keresztül. Az aktiválások átkerülnek a kapcsolatokon, és a következő réteg aktivációivá válnak.

Feldolgozási lépések 11 - 14. dia

A karakterek felismerése lépésről lépésre úgy képzelhető el, hogy először a karakter egyszerűbb, alaposabb egységeit ismerjük fel, majd a nagyobb, összefüggőbb egységeket. Ezek az egységek minden esetben színnel vannak kiemelve. A neurális hálózatok működésének egyik magyarázata, hogy egy sikeresen betanított hálózatban munkamegosztás van a rétegek között, így a feljebb lévő rétegek (bal oldal) az alapvető egységekre, a lejjebb lévő rétegek (jobb oldal) pedig inkább a nagyobb egységekre reagálnak.

A megvalósítás és a receptív mező részletei 23 - 25. dia

Az aktivációk és a súlyok közötti kapcsolatot itt magyarázzuk el, és bevezetjük a receptív mező fogalmát. Minden neuron rendelkezik egy úgynevezett receptív mezővel, amely a neuronok azon csoportja, amelyek aktiválására érzékeny. Ez fontos fogalom a neurális hálózatok működésének megértéséhez.

Korlátozó funkció 26 - 27. dia

Annak érdekében, hogy a neuronok értékei ne növekedjenek a végtelenségig a pozitív vagy negatív irányba (a háló egy kis része elegendő lenne ahhoz, hogy a teljes eredményt használhatatlanná tegye), mindig korlátozó függvényt használunk. Ez az aktiválási függvény elemi összetevőjévé válik.

Előingerlés/előfeszítés és teljes aktiválási képlet 28 - 31. dia

Annak magyarázata, hogy a torzítás milyen szerepet játszik a működésben, és a teljes aktiválási képlet feltüntetése, amely a kényszerfüggvényből, az aktiválásokból, a súlyokból és az előingerlésből áll.

Feladatok és megoldások 32 - 33. dia

Három kérdés segítségével összefoglaljuk a neurális hálózatok néhány alapvető tulajdonságát.

Hivatkozás más hálózati architektúrákra és kapcsolatokra 26 - 27. dia

A feed-forward hálózati architektúrát azért mutattuk be, mert ez egy nagyon egyszerű és gyakran használt architektúra. A grafikon csak azt hivatott jelezni, hogy számos más architektúrát is használnak és tesztelnek.

Tananyag

2. rész - Receptív mezők

Ez a rész elmélyíti az 1. részben már bemutatott receptív mező fogalmát egy 2x2 pixeles kamerával történő tárgyfelismerés interaktív példáján keresztül. A lecke ezen része lehetővé teszi a neurális hálózat működésének interaktív megértését a szimulátor segítségével.

Kamera 2 - 5. dia

Egy egyszerű neurális hálózat segítségével egy 2x2 pixeles érzékelővel felszerelt kamera négy különböző mintát képes felismerni. Mint korábban a karakterfelismerés esetében, a probléma nagyobb kihívást jelent, mint amilyennek elsőre hangzik. Az azonos kategóriájú mintáknak nem biztos, hogy vannak közös pixeleik. Mint korábban, itt is a pixelek fényereje lesz a bemeneti réteg neuronjainak aktiválásának forrása.

Az idegsejtek működése 6 - 13. dia

Ezeken a diákon ismét részletesen bemutatjuk, hogyan működnek az idegsejtek: A bemenetek súlyozott összegének képzése és az értékek korlátozása. A szigmoid függvény részletei egy bővített tartalmat képeznek a haladóbb tanulók számára.

A hálózat kiteljesítése 14 - 16. diák

A megkezdett réteg befejeződik, egy további, ugyanolyan típusú réteg kerül hozzáadásra, végül pedig egy másik réteg alternatív aktiválási függvénnyel. Az aktiválásokhoz és súlyokhoz csak 0, 1, -1 értékeket használunk egymás után. Ez drasztikus korlátozás, és csak azért működik, mert ez egy nagyon egyszerű felhasználási lehetőség. A számítást azonban sokkal egyszerűbbé teszi. Lehetővé válik számunkra, hogy az egyszerű neurális hálózaton keresztül kövessük a számítási folyamatot, vagy akár magunk is elvégezzük azt. A gyakorlatban nem lenne jó ötlet, ha csak 0, 1, -1-et használnánk. Ez csak erre az egyszerű példára működik.

Alternatív aktiválási függvény 17. dia

Ennek az aktiválási függvénynek a részletei ismét bővített tartalomként tekinthetők meg. Mindkettő a függvények fogalmának és a függvények grafikus ábrázolásának alapos ismeretét igényli. A példánkban szereplő ReLU függvény legfontosabb tulajdonsága, hogy nem ad át negatív értékeket. Ezt a tulajdonságot használjuk fel az utolsó lépésben az eredmény sikeres kiszámításához.
A két aktiválási függvény alkalmazását jelentősen leegyszerűsíti az a trükk, hogy csak a 0, 1, -1 értékeket használjuk. A főként használt aktiválási függvény (Sigmoid) legfontosabb tulajdonsága, hogy az 1-nél nagyobb értékeket 1-re, a -1-nél kisebb értékeket pedig -1-re redukálja. Az alternatív aktiválási függvények (ReLU és szivárgó ReLU) legfontosabb tulajdonsága, hogy a negatív értékek 0-ra (vagy nullához közeli értékre) redukálódnak.

A hálózat és a használatban lévő kamera 18. dia

Ez a dia a kész rendszert mutatja. A függőleges mintát hozzáadtuk, és helyesen felismerhető. Minden egyes neuronhoz fel van tüntetve a receptív mező. Ez minden neuron esetében azoknak a bemeneti neuronoknak a halmaza, amelyektől közvetlenül vagy közvetve jeleket tud fogadni. A receptív mezők balról jobbra haladva az 1-es mérettől a 4-es méretig nőnek. Minden esetben az is lényeges, hogy a neuron a receptív mezőjében pozitív (fehér mező) vagy negatív (fekete mező) aktivációra reagál.

Szimulátor

A szimulátor a hálózat feldolgozási lépéseinek szimulálására használható. A szimulátor kézi és automatikus változatban is elérhető. A manuális változatban az összes aktivációt a felhasználó határozza meg és állítja be a bemeneti adatok (=aktivációk 0,1,-1) és a kapcsolatok (0,1,-1) alapján. A szimulátor automatikus változata a bemeneti adatokból kiszámítja az összes szükséges aktivációt és kimenetet, és természetesen sokkal kényelmesebb a kezelése. A kézi szimulátorral sokkal nagyobb kihívást jelent a kezelő számára, de a tanulási hatás is sokkal nagyobb. A tehetséges vagy haladó tanulóknak először a kézi szimulátorral kell megismerkedniük.

Tananyag

3. rész - Gyakorlati mintapélda

Ez a rész egy interaktív gyakorlati példát mutat be egy mindössze 5 neuronból álló neurális hálózatra. A lecke e részének különlegessége, hogy egy minimális, de minden fázisban önálló kis projektről van szó. Nem használunk külső könyvtárakat vagy egyéb eszközöket. A képzési adatok, a számítási folyamat, a tréning kezelhető, egyértelműen dokumentált és azonnal érthető a Python forráskódban. A projekt nagyon jól szolgálja azt a célt, hogy demisztifikálja a mesterséges intelligencia területét. A projekt további projektek alapjául is szolgálhat, például lehet más adatbázist használni, vagy a hálózatot strukturálisan is bővíteni: további be- és kimeneti lehetőségek, további rétegek... A szerkezeti változtatás azonban a képzési folyamat megváltoztatását is megköveteli.

A neurális hálózat bemutatása 2 - 3. dia

Bevezetés, grafikus ábrázolás és a neurális hálózat szerkezetének magyarázata.

Adatbázis és kimenet 4 - 5. dia

A testsúly, a testmagasság és a nemek közötti kapcsolat grafikus ábrázolása. Csak az említett változók közötti kapcsolat szemléltetésére szolgál. Ez azonban nem a képzési adat. A hálózatot csak 4 adatmintával képezzük (lásd a Python programot).
A két csoport átfedése miatt nem mindig várhatóak egyértelmű eredmények. Magyarázat arra, hogyan kell értelmezni a kimeneti réteg aktiválásának eredményét.

Számítási tanfolyam 6. dia

Itt ismertetjük a hálózaton keresztüli pontos adatáramlást és a számítási folyamatot.

Korlátozó funkció 7. dia

Itt kerül kifejtésre a kényszerfüggvény szükségessége.

Hivatkozás a képzésre és a szimulátorra 8. dia

A képzés magasabb szintű tartalmat képvisel. A haladók számára azonban az iii_training.pptx jó áttekintést nyújt a példa befejezéséhez. A Python forráskódja szintén információt szolgáltat a képzés részleteiről.
A szimulátor lehetővé teszi minden diák számára, hogy interaktívan mintavételezzen értékeket és leolvassa az eredményt.
A bemenetek 2 csúszkán keresztül történnek. A neuronok aktivációja numerikusan kerül kimenetre a neuronon, és ezen felül szürke skálákkal vizualizálható. A fekete itt a 0 aktivációt, a fehér az 1 aktivációt jelöli. A súlyozott kapcsolat erősségét a vonalszélességgel szimbolizáljuk. A pozitív kapcsolatok fekete színűek, a negatív kapcsolatok piros színűek.

Gyakorlati feladatok

A résztvevők a megszerzett ismereteket most már felhasználhatják saját példájuk kiszámításához. A hálózat minimális, egyszerű felépítésének köszönhetően a kézi számítás könnyen elvégezhető.
3 értékpár van megadva, amelyekre a résztvevők kiszámíthatják az eredményeket. Az alsó sorban saját értékek használhatók.

Források és hivatkozások a programra 9. dia

Az alapjául szolgáló Python program két változatban áll rendelkezésre, amelyekben különböző aktiválási függvényeket használnak.

Tananyag